GameMaker les 1

GameMaker Les 1. In deze eerste les over GameMaker gaan we beginnen met een aantal basis dingen zoals het toevoegen van objecten en sprites. Als alles goed gaat hebben we aan het eind van deze les dit spel gemaakt. –> In deze les wordt er vanuit gegaan dat je de begrippen Lees verder…

JavaScript: De Basics

Lekker Javascripten – De basics Wat is HTML? Met de programmeertaal HTML kun je je eigen webpagina’s maken, maar deze zijn niet interactief, daarvoor moet je HTML combineren met een andere programmeertaal, bijvoorbeeld JavaScript. Wat is JavaScript? JavaScript is een programmeertaal om webpagina’s interactief te maken; dit betekent dat de Lees verder…