GML staat voor Game Maker Language, de codeertaal die gebruikt word in het programma ‘Game Maker.’ Game Maker is een programma wat specifiek gemaakt is voor het maken van games, zoals je ook kan zien in de naam. Er zijn twee manieren om te coderen met Game Maker, we gaan ons concentreren op een ervan.Je kan zowel een spel coderen met drag en drop.

Dit vereist geen begrip van GML, maar wel een begrip van het maken van een spel. De andere methode van coderen gebruikt de taal GML. Je gebruikt nog steeds objects en sprites, maar al het drag en droppen is niet meer nodig. Je zet gewoon een code event bij je object.

Het ingewikkelde deel van coderen met GML is dus niet zozeer het begrip van het maken van een spel, maar het weten van de vele verschillende commando’s. Daar gaan we het later nog over hebben.Het is eerst belangrijk dat je weet hoe je begint met een stukje code schrijven. Ga eerst naar de Resources Tab en kies Create Script. Vervolgens krijg je dit scherm te zien.  Dit is waar je je code intypt. Stel je voor dat we een karakter hebben dat we willen laten lopen door middel van coderen. Dit is hoe we dat doen.

Dit ziet er ongelooflijk gecompliceerd uit, maar het valt best mee. If keyboard_check(vk_up) {Met deze zin wordt er gecheckt of het pijltje omhoog wordt ingedrukt (vk_up). Met het { aan het einde begitn het laten zien wat het programma moet doen

X+=0;

y-=4;

Dit bepaalt welke richting het object uitgaat, dit moet aangepast worden als je naar boven, naar onder, naar links of naar rechts wil. De X beslist over de horizontale as, de y over de verticale as.
Sprite_index=spr_mc;Dit bepaalt welke sprite deze actie uitvoert.

 

GML+DRAG&DROP

Categorieën: GameMaker