Het project dat we nu gaan maken is Evil Clutches, maar in plaats van het maken op gamemaker wordt het hier gemaakt op scratch. Om te beginnen is het handig om de sprites van internet te vinden, die vindt je hier: Sprites. Je moet echter wel zorgen dat je alleen de eerste afbeelding hebt en niet het complete gif. Ook zullen deze later in het document voorkomen.

We beginnen met de achtergrond, ik gebruik hier de grot van het spel zelf. Je kunt echter ook een mooie grot van google afhalen als dat je leuker lijkt. Maak ook een kopie van deze achtergrond en schrijf hier groot “Game Over” op.
We beginnen met de speler, die een draak bestuurt. We zullen ten eerste moeten zorgen dat als je op de groene vlag drukt de draak de goede grote krijgt en op de goede plek komt te staan, dus plaats een “wanneer groene vlag wordt aangeklikt” met daaronder de blokken “maak grootte 50%” en “ga naar x: -180 y: 20, verder nog het blok “verander achtergrond naar…”om de normale achtergrond te krijgen. Ook maken we alvast twee variabelen voor later, maak dus de variabelen “Score” en “Levens” aan en laat ze gelden voor alle sprites. Zet ze daarna onder de hiervoor geplaatste blokken en maak score 0 en levens 3.

Nu gaan we zorgen dat de draak kan bewegen, we plaatsten onderaan de eerder geplaatste blokken een herhaal blok. Hierin komt een “als toets Pijltje omhoog ingedrukt dan” en daarin een blok “verander y met 5”. Hieronder komt een “als toets Pijltje omlaag ingedrukt dan” met een blok “verander y met -5”. Ook komt hierna een blok “als Levens = 0 dan” waarna de achtergrond veranderd wordt naar het game over screen en daarna het blok “stop alle”, ook al hebben we nog geen manieren om de levens te verlagen.

Nu gaan we zorgen dat we de vuurballen kunnen spugen. Dus maak het object Vuurbal aan, dit laten we verder voor nu leeg. Ga terug naar de draak en plaats een nieuw “wanneer groene vlag wordt aangeklikt”. Hieronder komt een herhaal blok met daarin een als … dan blok voor het indrukken van de spatiebalk. Maak nu twee nieuwe variabelen, Fireball-spawn-X en Fireball-spawn-Y. Plaats nu in het als … dan blok de blokken “maak Fireball-spawn-X X-Positie” en “maak Fireball-spawn-Y Y-positie” dit heb je nodig om de vuurbal naar de goede plek te laten gaan. Daarna plaatsen we het blok “maak kloon van vuurbal” met daaronder het blok “wacht 0.5 seconden” zodat je ze niet kan spammen. Als alles goed is gegaan ziet de codering van de draak er dan zo uit:

We gaan nu naar de vuurbal, plaats hier eerst een blok “wanner groene vlag wordt aangeklikt” met daaronder “maak grootte 50%” en “verdwijn”. Dit is alles wat er onder komt, want de meeste codering komt hier onder een blok “wanneer ik als kloon start”. Plaats dit blok met daaraan de blokken “verschijn”, “ga naar x: Fireball-spawn-X y: Fireball-spawn-Y” en “richt naar 90 graden” vergeet ook niet om de vuurbal op de draaitstijl “niet draaien” te zetten. Dit kan onder de I bij de sprite. Hierna komt een herhaal blok, maar dit is een ander herhaal blok, dit blok is “herhaal tot…”, plaats in het gat dan een toren van of blokken, ingevuld lees je dan “raak ik rand of raak ik baby of raak ik demon of raak ik evilbaby” dit zijn andere objecten die we nog moeten maken waar dit een mooi moment voor is. De sprites staan hier van links naar rechts als baby, demon en evilbaby.

In dit herhaal blok plaatsen we een “neem 10 stappen” blok zodat de vuurbal zichzelf vooruit beweegt. Onder het herhaal tot blok plaatsen we een herhaal blok. Hierin zetten we vier als … dan blokken met daarin “wacht 0.1 seconden” en “verwijder deze kloon”. In de vier als … dan blokken plaats je “raak ik rand”, “raak ik baby”, “raak ik demon” en “raak ik evilbaby”.
Als je dit hebt is de vuurbal klaar en zal het er zo moeten uitzien:

Het volgende object dat we maken is de baas. Deze zal de andere vijanden naar je toe schieten. Je moet hier vier “wanneer groene vlag aangeklikt” blokken plaatsen. De eerste moet zorgen dat hij 50% grootte krijgt, naar de positie x: 200 y: 0 gaat en richt naar 0 graden, zorg wel dat ook hier de draaistijl “niet draaien is”, plaats daarna een herhaal blok met daarin “neem 5 stappen” en “keer om aan de rand”.

Maak twee nieuwe variabelen, Boss-X en Boss-Y. Plaats onder de tweede groene vlag een herhaal blok, met daarin “wacht willekeurig getal tussen 0.5 en 5 sec”, hieronder “maak kloon van baby”. Daarna komen de blokken “maak Boss-X X positie” en “maak Boss-Y Y positie”. Dit kun je kopiëren naar de andere twee groene vlag blokken. Verander dan bij een van de twee het “maak kloon van baby” naar “maak kloon van demon” en bij de ander naar “maak kloon van evilbaby”. Ook heb ik de tijd van de demon aangepast naar 0.5 en 10 seconden en van de evilbaby naar 0.5 en 15 seconden. Deze is dan ook klaar en ziet er zo uit:

We gaan nu drie codes maken die heel erg op elkaar lijken, je kunt er dus een maken, kopiëren en bij de andere plaatsen en aanpassen. We beginnen met die van de demon, een groene vlag blok met daaronder “maak grootte 50%” en een “verdwijn” blok. Dit kan direct gekopieerd worden naar de evilbaby en de baby. Plaats hierna onder demon een blok “wanneer ik als kloon start”, dit wordt gevolgd door een “verschijn”, “ga naar x: Boss-X y: Boss-Y” en richt naar 90 graden. Vergeet niet ook deze draaistijl op “niet draaien” te zetten. Plaats een “herhaal tot raak ik rand of raak ik dragon of raak ik fireball” met daarin “neem 5 stappen”. Plaats hieronder een “herhaal” blok met daarin, “als raak ik rand dan” “verwijder deze kloon”, “als raak ik dragon dan” “verander levens met -1” en “verwijder deze kloon”, de laatste als … dan is “als raak ik Fireball dan” “verander score met 250” “wacht 0.1 seconde” en “verwijder deze kloon”.

Dit is te kopiëren naar de andere twee maar er moeten wel lichte aanpassingen gemaakt worden. Als de evilbaby de draak raakt zullen we niet zo gemeen zijn om een leven weg te halen, maar verlies je alleen 500 punten, dus “verander score met -500”, ook veranderen we het onder de vuurbal waar de score maar 50 omhoog gaat. Bij de baby passen we het iets meer aan, bij “raak ik rand” komt namelijk het blok “verander score met 100” want we moeten ze redden, als je ze vangt krijg je echter meer punten dus onder “raak ik dragon” komt “verander score met 500”, de baby’s afknallen is dan weer slecht dus daar plaatsen we “verander score met -100”.
De codering ziet er boven naar onder (demon, evilbaby, baby) dus zo uit:

 

 

Categorieën: Scratch